PVC Çatı Membranları: Geleceğin Sürdürülebilir Çatılarının Öncüsü

Protan AS, daha düşük karbon ayak izine ve emisyonsuz şantiyelere katkıda bulunan sürdürülebilir ve çevre dostu çatı kaplama çözümleri sunuyor. Çatı membranlarımızın geri dönüştürülebilir olması bizim çok gurur duyduğumuz bir konu.

Protan termoplastik çatı membranı, geleneksel bitümlü membrana sürdürülebilir bir alternatiftir. 5 mm'lik bitümlü membranın yerine kullanılan her 50 m2'lik Protan çatı membranı için, dünya çapındaki ağır petrol tüketimi bir petrol varili kadar azalıyor. Böylece Protan, 2022'de teslim ettiği 18 milyon m2 çatı membranı ile dolaylı olarak dünya petrol tüketimini 360.000 varil azalttı. Bu, daha sürdürülebilir bir geleceğe anlamlı bir katkıdır. Avrupa'daki asfaltın tümü Protan çatı membranlarıyla değiştirilebilseydi, yıllık 3 milyon arabanın karbon emisyonuna denk bir azalma sağlanabilirdi.

Norveç'in 2030 yılına kadar ulusal iklim hedefine ulaşması için ülkenin önümüzdeki yedi yıl içinde emisyonları 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltması gerekiyor. Protan, Norveç'in en büyük endüstrisinin bir parçası. Norveç'in sera gazı emisyonlarının yaklaşık %15'ini inşaat sektörü oluşturuyor. Ürünlerimiz 30'dan fazla ülkede ve yedi kıtanın tamamında satılıyor, uygulanıyor ve kullanılıyor. Biz küresel bir varlık olarak büyüdükçe, ayak izimiz ve ekoloji üzerindeki etkimiz de büyüyor. Bu nedenle, bizi değişiklik yapmaya ve emisyon azaltım çabalarını başlatmaya teşvik etmesi için ilk iklim muhasebesi planımızı geliştirdik. İşe emisyon azaltma potansiyelinin en yüksek olduğu faaliyetlerle başlıyoruz.

Artık daha sık görülmeye başlanan aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli sağanak yağışlar, dirençli ve dayanıklı çatı kaplamalarına olan talebi artırdı. Protan, yıllardır hem sıcak hava dalgalarına hem de şiddetli sağanak yağışlara dayanacak şekilde özellikler eklediği, dayanıklı ve uzun ömürlü ürünlerden oluşan bir portföye sahip. Protan'ın çatı kaplama çözümleri, sürdürülebilirliğe verdiği önemi ön plana çıkaran inşaat projelerinin ihtiyaçlarını tam karşılayacak durumdadır. Buna, kontrollü su boşaltım sistemimiz BlueProof'un yanı sıra fotovoltaik güneş panellerinin kurulumu ve yeşil çatı uygulamaları için düzenlenmiş çatılar da dahildir.

Yıllardır ana ürünlerimizin kullanım ömürlerinin son aşamalarını da içeren EPD'ler yayınlıyoruz. EPD'ler, sürdürülebilirlik ve ekonomik faydalarının dışında, kullanılmış PVC'nin geri dönüştürülmesi ve geri dönüştürülmüş halinin yeniden kullanılması sayesinde de iklime açıkça görülebilen pozitif bir etki yapar. Tesislerimiz membranların ve havalandırma sistemlerinin geri dönüştürülebilmesine uygun olarak düzenlenebilir, böylece bu ürünlerin ömrü çöp yakma tesislerinde veya atık depolama sahalarında son bulmaz. EPD, BREEAM puanlarına katkıda bulunurken, gayrimenkul sektörünün 2050 yol haritasında belirttiği iddialı çevresel hedeflere ulaşmasına da destek olmuş oluyor.