Membran Nedir?

Su ile teması bulunan yüzeylerin alt ya da üst tabakasına serilmek suretiyle su geçişini önleme özelliği bulunan membran, temel izolasyon malzemeleri arasında yer alır. Ayırıcı ya da seçici geçirgen bir katman olan membran temelde bir su yalıtım malzemesi olarak tanımlanabilir. Yapılarda en çok kullanılan su yalıtım malzemesi olan membran; temelde, çatıda, teraslarda, dış duvarlarda, havuzlarda ve bunun dışında hemen hemen her alanda kullanılabilir.

Membran Ne İşe Yarar?

Membran hem içeri hem dışarı su geçişinin önlenmesini sağlar. Ayrıca; beton, inşaat teli, çelik blok ve tuğla gibi kuru kalması ve nemden uzak tutulması gereken malzemelerin kondisyonunu koruyup yapıların herhangi bir sorun yaşanmadan uzun yıllar boyunca ayakta kalabilmesinde de önemli bir rol oynar. 

Membran Çeşitleri Nelerdir?

Membran çeşitleri kullanım alanlarına göre farklılık gösterebilir. Membranlar; su geçirimsiz malzemelerin yüzeye uygulanma şekillerine göre gruplandırılabilir. Örtü şeklinde, sıvı halde sürülerek veya basınçlı sistemlerle püskürtme yoluyla uygulanabilen su geçirmez ürünlerin uygulama şeklinden dolayı, yalıtım ürününde bulunan ana bileşenleri ek olarak başka fiziksel ya da kimyasal ürünlerin kullanılması da söz konusu olabilir. Fabrika koşullarında belirli kalınlıklarda ve pek çok kattı maddesinin bileşimi ile uzun raf ömrüne sahip olarak üretilen örtü membranlar ağırlıklı olarak PVC, polyolefin ,EPDM gibi polimerlerin kullanılması ile üretilir.

PVC membran kaplamalarda temel materyal olarak PVC kullanılmasının yanı sıra UV emicilere de yer verilir. PVC membran kaplamalar; tabakadan kaynaklanması olası deformasyonları engellediği gibi kopma ve yırtılma risklerine karşı da son derece başarılı bir koruma sağlar. 

TPO membran kaplamalar; çevre dostu bir membran uygulaması olarak ön plana çıkar. Tek katlı olan TPO membran kaplamaların yansıtıcı özelliği de bulunur. TPO membran kaplamaların farklı boyutları ve kalınlıkları vardır.

Membran Nerelerde Kullanılır?

Yapıların çatısında ve çevresinde bulunmakta olan su drenaj mekanizmaları, yer altında birikmiş olan suyun basıncının ve yoğunluğunun azaltılmasına yardımcı olmakla birlikte, betonun sudan tam olarak korunmasını garantileyemez. Bu nedenle; çatı zemini, temel ve beton kolonlar, membran ile kaplanmasıyla korozyonun önlenmesi ve yapının su direncinin en üst seviyeye taşınması söz konusu olabilir.

Membranların temel kullanım alanları arasında; teras çatılar, kırma çatılar, yağmur dereleri, pis su arıtma tesisleri, göletler, su depoları, ıslak mekanların su ve buhar yalıtımı, temeller, gizli dere uygulamaları, çiçeklikler, bahçe teras uygulamaları, otoparklar, basınçlı yer altı problemleri ile istinat duvarları ve bodrum duvarlarında yapılan yalıtımlar bulunur.

Membran Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Membran alınırken öncelikle kullanılacak olduğu binanın bulunduğu iklimin ve yapının özelliklerine bakılması gerekir. Bununla birlikte su yalıtım sisteminin seçimi esnasında, TSE belgesi ve kalite belgesi bulunan ürünlerin seçilmesi büyük önem taşır. Kaliteli malzemelerin tercih edilmemesi durumunda, su yalıtımının sağlıksız olması ve ek masraflar çıkması söz konusu olabilir. Ayrıca; membranın kalınlığı, donatı tipi, teslimat süresi hava ısısından etkilenme riski bulunan kırılma sıcaklığı, sıcaklık dayanıklılığı, soğukta bükülme durumu gibi özelliklerine de dikkat edilmesi gerekir. 

Membran Nasıl Kullanılır?

İyi bir su yalıtımı sağlanmasının yolu doğru malzemenin seçilmesinden ve doğru bir şekilde uygulanmasından geçer. Yalıtım membranlarının uygulanması aşamasında öncelikle yüzeysel problemlerin ortadan kaldırılması, zeminde çukurların ve çıkıntıların bulunmaması gerekir. Uygulamanın yapılacağı beton yüzeylerin ıslak ya da nemli olmaması; yüzeyin üzerinin ve yakın çevresinin toprak ve çamurdan arındırılması önem taşır.

Membran tamamen açılıp boyuna ek yerlerinin en az 10 cm, baş binilerinin en az 15 cm üst üste geleceği şekilde serilir. Temel yalıtımında ilk kat olarak serilen membranlar, yapı taşıyıcı sistemin temel tabanında bulunan düşük dozlu grobeton tabakasının arasında oluşabilecek deformasyondan etkilenmemesi amacıyla yalnızca bini yerlerinden yapıştırılır. Perde üzerinde yapılacak uygulamada toprak teması olası tüm yüzeylerde membranın her iki katmanında da tam yapıştırma yapılır.

Binilerin mutlaka suyun akış yönü dikkate alınarak uygulanması ve işleme mutlaka düşük kottan başlatılması gerekir. Örgü biçiminde uygulama yapılması ve her iki katmanın aynı yöne uygulanmaması dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alır. Yalıtımı delerek geçen yapı elemanlarının, yalıtımın bu elemanlara bağlanmasını sağlama özelliğine sahip flanşlarının bulunması önemlidir. Membran uygulamasının tamamlanmasının ardından; arduvaz ve camine alüminyum gibi yüzeyi kaplı ürünler hariç olmak kaydıyla delinme, yırtılma ve yaşlanma gibi nedenlerden dolayı üzeri kapatılarak koruma altına alınması sağlanır. Membran uygulaması esnasında uygulanması gereken doğru yapıştırma sıcaklığına erişilmesi konusunda özenli davranılması son derece önemlidir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.