Hizmet İçerikleri

Çatı İzolasyon Nedir?

Binanın dış etkenlerden en önemlisi de sudan korunmasını sağlamaya yönelik olarak izolasyon malzemelerinin kullanımı ile yapılan çatı izolasyonu ile binanın sudan korunması ve su sızıntısının önlenmesi ile binanın ömrünün uzatılması sağlanabilir. Çatılar her zaman için en savunmasız alanlar olduğundan tüm yapılardaki en önemli unsurlar olarak kabul edilirler.

Çatı İzolasyon Ne İşe Yarar?

Membran olarak isimlendirilen ve su geçirmez olan malzemenin kullanımı ile yapılan çatı izolasyonu, çatının her türlü su tehdidinden korunmasını sağlar. Çatının membran ile kaplanması sonucunda geri dönüşü zor tadilatlara ihtiyaç duyulması da engellenmiş olur. Bununla birlikte membranın çok doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Eğer çatı kıvrımlarında doğru bir şekilde uygulanmazsa, su geçirmez bir malzeme olmasına rağmen aradaki boşluklar nedeniyle su sızıntısının devam etmesi söz konusu olur. Bu nedenle membranın kalitesi kadar uygulamanın uzman kişilerce yapılması da önem taşır.

Herhangi bir yapıda temel, dış cephe ve çatı yalıtımı yapılması ile büyük ölçüde koruma sağlanması söz konusudur. Bu sayede hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu gibi doğalgaz ve kömür gibi yakıtların tüketim miktarının azalması yoluyla hava kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanmış olur.

Binalarda yalıtım yapılması yolu ile binalarda oluşabilecek yoğuşma, korozyon, terleme gibi hem yapıya hem de insanların sağlığına zarar verebilecek faktörlerin önüne geçilmiş olur. Binalara uygulanan izolasyon aynı zamanda ses izolasyonu açısından da fayda sağlar. Gürültünün azalması ile daha huzurlu binalar insanların kullanımına sunulmuş olur. Çatılarda kullanılan ısı izolasyon malzemeleri yangına karşı yüksek dayanıklılığa sahip olduğundan yangın güvenliğinin sağlanmasında da etkili bir rol oynayabilir.

Çatı İzolasyon Neden Yapılır?

Çatı izolasyonu binaların ilk günkü kalitesinin korunması ve desteklenmesi için yapılır. Hemen hemen tüm çatılara uygulanabilen çatı izolasyonu sayesinde; doğadan kaynaklanan dış etmenlerin çatıya ve binaya zarar vermesi engellenebilir. Rutubetten kaynaklanan terlemelerden ve korozyondan korumasının yanı sıra çatı izolasyonu ısı ve enerji tasarrufu sağlanması konusunda da oldukça önemli bir rol oynar.

Çatı izolasyonu yapılırken; çatı detayını oluşturan malzemelerin; su buharının geçişi esnasında gösterdikleri dirençle malzemenin sırası ile buhar halinden sıvı hale geçmesi ve yoğunlaşması ihtimali olduğunun göz önünde bulundurulması gerekir. % 100 su yalıtımı katmanının oluşturulması için; ince tabakadaki ek yerlerinin doğru şekilde uygulanması gerekir. Çatı taşmasına ve su birikintilerine karşı istenmeyen durumları önleyen çatı izolasyonu; su yalıtım katmanının altında bulunmakta olan eğim betonunun da takviyesi sayesinde giderlerden akmasıyla su tahliyesini kolaylıkla yapabilir. Sıcak taraftan gelen su buharının; ısı yalıtım levhasından geçip su yalıtım levhası yüzeyinde yoğuşma sağlaması söz konusu olabilir. Bundan dolayı da performans düşebilir.

Çatı İzolasyon Malzemeleri Nelerdir?

Çatı izolasyonu uygulamaları yapılırken, uygulamanın yapılacağı çatı özelinde en kaliteli ve doğru kalınlığa sahip ürünlerin seçilmesi gerekir. Çatı izolasyon uygulamalarında doğru malzemelerin seçilmesi ve iyi bir işçilikle uygulanması çatı izolasyonunun başarısında önemli bir rol oynar.

Protan sentetik örtü/membran ürünleri plastik ve elastomer hammaddelerden elde edilir. Kimyasal özellikleri nedeniyle uzun ömürlüdür. Uzun boylarda üretilebilir ve tek kat uygulanabilir. Ek yerleri ısı, kimyasal yapıştırıcı gibi işlemlerle birleştirilebilir, alev kaynağı kullanılmaz. UV, rüzgar gibi dış ortam koşullarına dayanıklı su yalıtım örtüleridir.

Çatı İzolasyon Malzemeleri Nasıl Kullanılır?

Maruz kaldığı iç ve dış bölge fiziksel koşulları nedeniyle yalıtımın çatılar için oldukça önemlidir. Eğimli ve kaplama esaslı çatılarda, kar ve yağmur sularının uzaklaştırılması, çatının biçiminden dolayı sorun olmaz. Ancak, düşük eğimli çatılarda bu suların eğimler aracılığı ile su gideri noktalarına yönlendirilmesi gerekir. Binanın iç hacminde oluşan su buharı, basıncından dolayı bu hacmi çevrelemekte olan tüm yapı elemanlarından geçip dışarı çıkmak ister. Bu su buharının uygulanması için çatı türlerine göre değişik uygulamalar yapılması gerekir. Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşan su buharı, eğer varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi yoksa da hacmin tavanını kateder ve üstteki hava tabakasına ulaşır. Su buharı burada bina çatısının kaplama kısmından özellikle de kaplama esaslı örtü malzemelerinin aralıklarında dış atmosfere çıkar.

Binanın dış cephesindeki ısı kaybının oldukça önemli bir kısmı, çatılardan kaybedilen ısı enerjisinden oluşur. Bu ısı kaybının önlenmesi için belirli kalitedeki ısı yalıtım malzemelerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Soğuk çatılarda eğer çatı arası mekan olarak kullanılmıyorsa; ısı izolasyon malzemesinin doğrudan döşeme üzerine serilmesi söz konusu olabilir. Eğer çatı arası mekan olarak kullanılıyorsa ısı yalıtımı sorununun doğrudan örtü sistemi içerisinde çözümlenmesi gerekir. Bununla birlikte; sıcak çatı çözümlerinde kullanılan açık gözenekli klasik ısı yalıtımlarının noktasal yüklere karşı olan taşıyıcılığının çoğaltılması için bir şap katmanıyla bir arada kullanılması gerekir. Kapalı gözenekli ve sudan etkilenmeyen mantolama malzemelerinin üretilmesiyle, dış cephe kaplama malzemesinin su yalıtım katmanlarının üzerine uygulanabilmesi amacına yönelik olarak ters çatı yapma imkanının sağlandığı bilinir. Yüksek ısı ile çalışılan fabrikalarda alttan yalıtımlı bir çatı isteniliyorsa çatının üst yönünün daha kuvvetli bir şekilde yalıtılmasına ihtiyaç duyulur.

Sıcak çatıların ışık gereksinimi için çatı ışıklıkları kullanılır. UV sıcak çatıların korunması için gerekli bir etmen olup çoğunlukla siyah ya da koyu renklerdeki sıcak çatıların son katmanlarının radyasyonun olumsuz etkilerinden korunabilmesi için UV koruyucuları kullanılır. UV koruyucuların başında beyaz renkli yuvarlak çakıllar gelir. Bu malzeme, 1-2 cm büyüklüğünde yapıştırılmış ince çakıl tabakası şeklinde, bunun üzerine de 4-5 cm büyüklüğünde beyaz renkli serbest çakıl durumunda serilerek kullanılır.

Binalarda bölge seslerinin döşemelerden geçmesinin engellenebilmesi için, döşemenin bu ses titreşimiyle membran titreşimi yapamayacak derecede ağır olması gerekir. Sıcak çatılar, üzerindeki değişik katmanlar ve bu katmanlarla dinamik yükleri taşıyacak şekilde tasarlanıp hesaplanır. Bu nedenle bu tür çatıların döşemelerinde bölge sesi pek fazla soruna yol açmaz. Ancak, üzerinde gezilebilen sıcak çatılarda vuruş sesinin rahatsızlık yaratmaması için yüzer şap biçiminde bir planlama olumlu sonuç verebilir. Soğuk çatılarda çoğunlukla kaplama ile taşıyıcı döşeme arasında hava yastığının yer alması, ses yalıtımı üzerinde olumlu bir etkiye neden olabilir.

Erik ØynoBaş Yönetici

Grup ve iş geliştirme sorumlusu